Kontakter

Republiken Tjal

Intresseföreningens styrelseOrdförande:

070-611 27 41

Sekreterare:

070-377 06 75

Kassör:

070-379 56 83

Övriga ledamöter:

Markus Jonsson

073-083 24 50


Daniel Hellström


Gunnar Edmark

073-026 14 16Hemsidan:

070-377 06 75Swichnummer:


123 146 64 16

Republiken Tjäl intr......Föreningen har nu ett Swichnummer för er som tycker det är enklare att betala oss med Swich